Centrum Integracji Społecznej w Poraju

Warsztaty

Zajęcia w pracowniach odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów zawodu, wspierających uczestników w nabywaniu nowych umiejętności.Grupa będzie otrzymywać świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz dla najbardziej aktywnych przewidziany jest dodatek motywacyjny.

Uczestnicy biorą udział w jednym z warsztatów odbywających się w pracowniach:

Budowa, przebudowa, remonty i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian, wykonywania otworów drzwiowych,okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych, układaniu kostki brukarskiej.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Dbanie i utrzymywanie porządku na terenach zielonych.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Doręczanie przesyłek na terenie Gminy Poraj .

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Każda grupa weźmie udział w następujących spotkaniach :

Edukacyjnym  na temat przedsiębiorczości społecznej- przeprowadzone przez doradców JOWES (zapoznanie uczestników z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych),

Indywidualnym z doradcą zawodowym  - ustalenie profilu kompetencji zawodowych uczestnika, indywidualny program powrotu na rynek pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

Arteterapia - wykorzystując proces tworzenia do podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu uczestników. Arteterapia opiera się na założeniu, że proces twórczy służący autoekspresji pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę.

Indywidualnym z psychologiem - W trudnych sytuacjach, konsultacja psychologiczna może pomóc w uporządkowaniu emocji, rozwianiu wątpliwości, spojrzeniu na problem z innej perspektywy i poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań.

 

*ZAKOŃCZONE 31.12.2018* Zajęcia w pracowniach odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów zawodu, wspierających uczestników w nabywaniu nowych umiejętności.Grupa będzie otrzymywać świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz dla najbardziej aktywnych przewidziany jest dodatek motywacyjny.

Uczestnicy biorą udział w jednym z warsztatów odbywających się w pracowniach: 

Wytwarzanie produktów unikatowych i indywidualnych. Warsztat rozwijający wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Budowa, przebudowa, remonty i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian, wykonywania otworów drzwiowych,okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych, układaniu kostki brukarskiej.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Obróbka drewna, budowa małej architektury drewnianej, domki, altany, ławki, budy dla psa.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

Dbanie i utrzymywanie porządku na terenach zielonych.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

 

Każda grupa weźmie udział w następujących spotkaniach :

Edukacyjnym  na temat przedsiębiorczości społecznej- przeprowadzone przez doradców JOWES (zapoznanie uczestników z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych),

Indywidualnym z doradcą zawodowym  - ustalenie profilu kompetencji zawodowych uczestnika, indywidualny program powrotu na rynek pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

Doradztwo prawne  - w zakresie rozwiązywania sytuacji osobistych związanych z prawem pracy, zadłużeniami, trudnościami finansowymi.

Aktywny pośrednik - wsparcie w powrocie na rynek pracy. Wyszukiwanie ofert pracy zgodnie z profilem kompetencji i umiejętnościami uczestnika, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, samodzielnego wyszukiwania ofert pracy.

 

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-21
Data publikacji:2017-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:1697