Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Informujemy, że strona www.cis.ugporaj.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej - BIP.

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Z dniem 01.01.2019 r. projekt został kontynuowany pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja"

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznymz terenu Gminy Poraj w okresie 01.01.2019 - 31.12.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 4 277 038,26 pln

Wartość dofinansowania: 4 063 186,35 pln

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 3 pracowniach:

  • ogólnobudowlanej
  • ogrodniczo-porządkowej,
  • pocztowej/doręczycielskiej

*ZAKOŃCZONY* Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2017 - 31.12.2018 r.

Wartość całkowita projektu: 2 596 745,54 pln

Wartość dofinansowania: 2 466 908,26 pln

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 4 pracowniach:

  • artystycznej
  • budowlanej,
  • stolarskiej
  • ogrodniczej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.