Kursy i staże

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • KURSY

Zaplanowano przeprowadzenie 50 kursów podwyższających kwalifikacje niezbędne na rynku pracy i wykonywania w przyszłości zawodu zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi.
Kursy mają na celu podnieść kompetencje zawodowe uczestnika.
Każdy kurs będzie się kończyć egzaminem. Do kursu zostaną zakwalifikowane osoby , które wykazały największą motywację do zmiany swojego statusu społecznego.
Oceny dokonują: doradca zawodowy, osoba prowadząca zajęcia z reintegracji społecznej oraz instruktor zawodu.
O przyznaniu kursu decyduje również sytuacja społeczno-ekonomiczna danego uczestnika.
Dodatkowo każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach zawodowych będzie miał zapewnione środki pokrywające koszty dojazdu na kurs i egzamin.

  • STAŻE

Zaplanowano 20 staży dla uczestników, którzy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku. Staż jest praktyczną formą nauki zawodu lub przyuczeniem do pracy dorosłych mających na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-22
Data publikacji:2017-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:1629