Jesteś tutaj: Start / Strona Główna

Strona Główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że strona www.cis.ugporaj.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej - BIP.

Centrum Integracji Społecznej w Poraju stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2011 - 31.12.2018 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 4 pracowniach:

  • artystycznej
  • budowlanej,
  • stolarskiej
  • ogrodniczej.

Reintegracja przyczyni się do odbudowy i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i będzie odbywa się poprzez zajęcia w pracowniach oraz przez kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reintegracja społeczna przyczyni się do odbudowania i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu w społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i życiu rodzinnym i będzie się odbywać poprzez m.in. zajęcia z komunikacji, budowania relacji, współdziałania w społeczności lokalnej. Dodatkowo zaplanowano spotkania edukacyjne, konsultacje z doradcą, prawnikiem oraz aktywnym pośrednikiem.

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-21
Data publikacji:2017-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:1829