Jesteś tutaj: Start / Strona Główna

Strona Główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informujemy, że strona www.cis.ugporaj.pl jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej - BIP.

Centrum Integracji Społecznej stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

Z dniem 01.01.2019 r. projekt został kontynuowany pod nazwą "Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja"

Projekt zakłada reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 01.01.2019 - 31.12.2022 r.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób w tym 32 mężczyzn i 48 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- mieszkańców Gminy Poraj i Miasta Myszków poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu.

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

-Wsparciem zostaną objęci uczestnicy: 48 kobiet oraz 32 mężczyzn, w tym 8 osób niepełnosprawnych (4 kobiety oraz 4 mężczyzn);

-kwalifikacje po opuszczeniu programu zdobędą przynajmniej 32 osoby (19 kobiet oraz 13 mężczyzn);

-20 osób biernych zawodowo w chwili przyjęcia do CIS, po zakończeniu uczestnictwa będzie aktywnie poszukiwać pracy (12 kobiet i 8 mężczyzn);

-zakładamy ,że liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem po opuszczeniu CIS nie będzie większa niż 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn).

Wartość całkowita projektu: 4 277 038,26 pln

Wartość dofinansowania: 4 063 186,35 pln

Zaplanowano realizację następujących działań: reintegracja społeczno-zawodowa w 3 pracowniach:

  • ogólnobudowlanej
  • ogrodniczo-porządkowej,
  • pocztowej/doręczycielskiej

 

*ZAKOŃCZONY* Projekt zakładał reintegrację społeczno - zawodową w Centrum Integracji Społecznej w Poraju osób zagrożonych ubóstwem lub zagrożeniem społecznym z terenu Gminy Poraj w okresie 02.01.2011 - 31.12.2018 r.

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-21
Data publikacji:2017-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:2914