Jesteś tutaj: Start / Zadania CIS

Zadania CIS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Głównym zadaniem Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest odbudowa i podtrzymanie u osób
wykluczonych społecznie, zdolności do ponownego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego
poruszania się po rynku pracy.

Zadania Centrum Integracji Społecznej w Poraju są realizowane poprzez:

  • doradztwo zawodowe - nabywanie umiejętności społecznych i zawodowych, motywowanie do dalszej pracy.
  • organizację warsztatów - kształcenie zdolności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
  • nabywanie przez uczestników umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokojenia potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
  • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-21
Data publikacji:2017-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:3326