Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Integracji Społecznej w Poraju stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Poraj nie posiadającą osobowości prawnej. Podstawą funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Poraju jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Numer identyfikacji podatkowej: 5771982570

Numer identyfikacyjny REGON: 366804574

UCHWAŁA NR 256(XXX)17 RADY GMINY PORAJ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej

UCHWAŁA NR 257(XXX)17 RADY GMINY PORAJ z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Statutu gminnej jednostki budżetowej o nazwie Centrum Integracji Społecznej

Przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Poraju przy ul. Jasna 21

DECYZJA WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Nr PS IIIa.862.1.2017 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 07 stycznia 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1828), na wniosek złożony w dniu 05.01.2017r. przez Gminę Poraj z siedzibą: 42-350 Poraj, ul. Jasna 21

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (plik dostępny w załączniku)

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-23
Data publikacji:2017-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:2887