Kursy i staże

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • KURSY

Zaplanowano przeprowadzenie 35 kursów podwyższających kwalifikacje niezbędne na rynku pracy i wykonywania w przyszłości zawodu zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami zawodowymi.
Kursy mają na celu podnieść kompetencje zawodowe uczestnika,a tym samym zwiększyć jego szansę na powrót na rynek pracy
Każdy kurs będzie się kończyć egzaminem. (walidacją i certyfikacją). Kursy będą dostosowywane do uczestników. Do odbycia kursu zostaną zakwalifikowane osoby , które wykazały największą motywację do zmiany swojego statusu społecznego.
Oceny dokonują: doradca zawodowy, osoba prowadząca zajęcia z reintegracji społecznej oraz instruktor zawodu.
O przyznaniu kursu decydują predyspozycje zawodowe, poziom motywacji, sytuacja społeczno-ekonomiczna danego uczestnika.
Dodatkowo każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach zawodowych będzie miał zapewnione środki pokrywające koszty dojazdu na kurs i egzamin.

  • STAŻE

Zaplanowano 10 staży dla uczestników, którzy otrzymają stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku. Nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy zgodnie z zakresem obowiązków zwiększy szanse na zatrudnienie u potencjalnych pracodawców.Staż to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej. Przygotowanie zawodowe w formie stażu odbywać się będzie w formie : praktycznej nauki zawodu: przyuczenia do pracy mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy. Takie przygotowanie zawodowe będzie odbywać się na podstawie u mowy między projektodawcą (Stowarzyszenie Marina Poraj) , uczestnikiem i organizatorem stażu.

Ewelina Drzewiecka

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Integracji Społecznej w Poraju
Data utworzenia:2017-03-22
Data publikacji:2017-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Drzewiecka
Osoba wprowadzająca dokument:Magdalena Duś
Liczba odwiedzin:2928